v.v.Langweer
Welkom!


https://svdonia.nl/

Update dd 25 juli 2023
Update dd 25 juli 2023
Update Donia dd 25 juli 2023 def..pdf (139.58KB)
Update dd 25 juli 2023
Update dd 25 juli 2023
Update Donia dd 25 juli 2023 def..pdf (139.58KB)


SV Donia →Updatedd 25 juli 2023

•Op drie achtereenvolgende maandagavonden in juni zijn een aantal leden van de stuurgroep Donia bij de verschillende fracties langs geweest welke zitting hebben in de gemeenteraad van gemeente De Fryske Marren. Zonder uitzondering verliepen de gesprekken in een goede sfeer en waren de fracties positief over de ontwikkelingen

•Dit was te merken op 28 juni tijdens “It Petear”. Tijdens die raadscommissievergadering hebbenwe gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Nadat Frank Bouwhuis kort en duidelijk aan het woord was geweest, werd er geen enkele vraag gesteld vanuit de fracties. We zijn dus duidelijk geweest. Verder was het ook mooi dat de publieke tribune werd bevolkt door een behoorlijke groep mensen vanuit onze stuurgroep.

•Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 juli werd dan ook besloten dat we kunnen beschikken over het gevraagde voorbereidingskrediet. 

•Dit voorbereidingskrediet gaan we vooralgebruiken voor het inschakelen van een architect en voor juridisch advies over wat voor ons de beste organisatiestructuur zal zijn.

•De eerste stap daartoe is al gezet. Op maandag 17 juli zijn we, samen met de gemeente,voor een eerste kennismakingsgesprek op bezoek geweest bij Wijbenga Tromp architecten adviseurs in Sneek. Zij gaan voor ons aan de gang. Na de zomer krijgt dit gesprek een vervolg.

•Deze update bereikt jullie nog via de websites en socials van de drie betrokken voetbalclubs. Aan de (voorlopige, want werknaam) website van SV Donia wordt gewerkt. Wij verwachten dat de eerstvolgende update via dit kanaal wordt verspreid. 

•Mocht bovenstaande ervoor zorgen dat je enthousiast bent geworden en mee wilt doen of mee wilt denken; of heb je vragen / opmerkingen die je met ons wilt delen? Dan kan dat via het emailadres :  vragen@svdonia.nl

Vanzelfsprekend kan dat ook persoonlijk bij een van de stuurgroep leden.


•Tot zover! Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijkUPDATE INZAKE NIEUW SPORTCOMPLEX(d.d. 2 mei2023, volgend op die van 6 april2023)De stuurgroep Donia is inmiddels zover dat het tijd is om een architect in te schakelen die een schetsontwerp zal moeten maken en de berekeningen die daarbij horen.Daarnaast moeten we bij juristen informatie inwinnen over wat voor ons de meeste optimale organisatiestructuur zal zijn. Dat kan natuurlijk niet gratis en dus hebben we gemeente De Fryske Marren verzocht om te onderzoeken of zij ons daarvoor het geld (een voorbereidingskrediet) kunnen en willen verstrekken.De drie clubs zijn overeen gekomen om 15 en 16 mei (en/of eventueel 22 en 23 mei) aanstaande in hun kantines inloopavonden te organiseren. De uitnodigingen hiervoor worden door de clubs afzonderlijk verspreid. Gedurende deze avonden willen we jullie op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken, en krijgen jullie de gelegenheid tot het stellen van vragen.Namens vv Langweer, VVI, vv Renado en RVLC: Stuurgroep DoniaWe zoeken nog steeds vrijwilligers voor de kantine diensten zowel op zondag en op zaterdag aanmelden kan via de mail info@vvlangweer.nl of 06. 16.36.38.43. of gewoon in de kantine zelf


Sinds januari 2022 hebben we ook een keepertrainer, Welkom Jappie Elzinga.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

STEUN DE V.V.LANGWEER IN DEZE CORONATIJD!!...geef een rondje!!...HOE DAN!?..

https://www.rondjevoorjeclub.nl/clubs/?club=vvlangweer

v.v.Langweer is blij u te kunnen melden dat de zoektocht naar een elftalleider gelukt is. Het echtpaar Jappie en Hanneke Elzinga uit Heerenveen zullen vanaf heden de functie gezamenlijk invullen. Namens de club, selectie en hoofdtrainer wensen wij hen een goede samenwerking en veel plezier bij onze fijne club. 


VOOR AFGELASTINGEN: ZIE PAGINA "PROGRAMMA WEDSTRIJDEN"


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom op de website van v.v.Langweer!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Heeft u suggesties, foto's of verslagen!?..stuur ze ons!

  

banner website.pdf (176.02KB)
banner website.pdf (176.02KB)
E-mailen
Bellen
Info