v.v.Langweer
Welkom!

N.a.v. de instemming door de ledenvergadering zijn de volgende personen benoemd voor de volgende functies:

Bestuur

Dagelijks bestuur: Voorzitter Gosse Cox

Dagelijks bestuur: Secretaris:(VACANT)

Dagelijks bestuur: Penningmeester (vacant)

Alg.bestuurslid: Voetbalzaken/Websitebeheer: Wietse vd Kooi

Alg.bestuurslid: Kantinezaken/:Wietse vd Kooi

Alg.bestuurslid: Voorzitter RVLC/:Pieter Kraak

Alg.bestuurslid: Raymond Penn

Alg.bestuurslid: Tussenpersoon HB/RVLC/ Piet van der Wey

Alg.bestuurslid: Alef Spannenburg

Alg.bestuurslid: Afke Faber

Alg.bestuurslid/Notulist: Watte Visser

Gebouwen Onderhoud/Techn.zaken/: Gerrit Hoogkamp

Consul: Rinse Feenstra

 

 

 

E-mailen
Bellen
Info