v.v.Langweer

Welkom!

N.a.v. de instemming door de ledenvergadering zijn de volgende personen benoemd voor de volgende functies:

Bestuur

Dagelijks bestuur: Voorzitter:Sipke Brinksma (VACANT)

Dagelijks bestuur: Secretaris:(VACANT)

Dagelijks bestuur: Penningmeester:Janneke Feenstra

Alg.bestuurslid: Voetbalzaken/Websitebeheer:Guido Pen(VACANT)

Alg.bestuurslid: Kantinezaken/:Wietze vd Kooi

Alg.bestuurslid: Voorzitter RVLC/:Pieter Kraak

Alg.bestuurslid: Gebouwen Onderhoud/Techn.zaken/: Gerrit Hoogkamp

Alg.bestuurslid:Tussenpersoon HB/RVLC/:Piet van der Wey

Consul:Rinse Feenstra

Notuliste:Ieteke Pen(VACANT)Jeugdbestuur:

Voorzitter: Rene Feenstra

Algemeen lid:Afke Faber

Algemeen lid:Nick de Jong

Algemeen lid:Sjoerd Zonderland


Commissies:

Kantine:

leden:w.n.b.g.

Vrijwilligers/Opknapploeg:

leden:w.n.b.g.

Activiteiten:

leden:Tim de Jong,Sjoerd Zonderland,Melvin Drost,Mark de Groot

Sponsors:

leden:w.n.b.g.


 

 

 

E-mailen
Bellen
Info