v.v.Langweer

Welkom!

N.a.v. de instemming door de ledenvergadering zijn de volgende personen benoemd voor de volgende functies:

Bestuur

Voorzitter:Sipke Brinksma

Secretaris:Vacant

Penningmeester:Janneke Feenstra

Alg.bestuurslid: Guido Pen

Alg.bestuurslid: Kantinezaken/:Wietze vd Kooi

Alg.bestuurslid: Coordinator RVC:Pieter Kraak

Alg.bestuurslid: Gebouwen Onderhoud/Techn.zaken: Gerrit Hoogkamp

Consul:Rinse Feenstra

Notuliste:Ieteke PenJeugdbestuur:

Algemeen lid:Nick de Jong

Algemeen lid:Rene Feenstra

Algemeen lid:Sjoerd Zonderland


Commissies:

Kantine:

leden:w.n.b.g.

Vrijwilligers:

leden:w.n.b.g.

Activiteiten:

leden:Tim de Jong,Sjoerd Zonderland,Melvin Drost,Mark de Groot

Sponsors:

leden:w.n.b.g.


 

 

 

E-mailen
Bellen
Info